อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพอุตสาหกรรม
อาชีพคหกรรม
อาชีพพาณิชย์
อาชีพสร้างสรรค์
อาชีพอื่นๆ

งานมุทิตาจิต สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
  16 กันยายน 2562 14:44    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 34  


เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2562 โดยการนำของคุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ได้นำคณะครูที่จะทำการเกษียณอายุราชการในปีสิ้นงบประมาณนี้ เข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตร ที่โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ขึ้นด้านบน