โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานมุทิตาจิต สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
  16 กันยายน 2562 14:44    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1831  


เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2562 โดยการนำของคุณแม่ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ได้นำคณะครูที่จะทำการเกษียณอายุราชการในปีสิ้นงบประมาณนี้ เข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตร ที่โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ขึ้นด้านบน