โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  30 ธันวาคม 2563 10:26    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 26  


๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
จังหวัดสกลนคร รองผู้อำนวยการพร้อมคณะครู ผู้บริหารส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
ขึ้นด้านบน