เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  15 มีนาคม 2567 15:05    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 237  


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำนวยการโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู บุคลากร ดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒ และการส่งนักเรียนกลับบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน