โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
  30 ธันวาคม 2563 10:32    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 28  


วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยมี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะหื ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน