เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมแห่กฐินสามัคคี พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการ โรงทาน และการแสดงวงปทุมเทวาภิรมย์ ณ วัดศรัทธาราม
  6 ธันวาคม 2565 13:21    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 302  


๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมแห่กฐินสามัคคี พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการ โรงทาน และการแสดงวงปทุมเทวาภิรมย์ ณ วัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน