โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
  8 มิถุนายน 2566 11:54    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 161  


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน