โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ YOUNG CLUB TO BE คลับวัยใส เก่ง และดี
  5 พฤศจิกายน 2563 14:18    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 728  


๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ YOUNG CLUB TO BE คลับวัยใส เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE และร่วมลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสกลพัฒนศึกษาและชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน