โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทร มหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
  19 ธันวาคม 2566 11:02    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 27  


วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร จันทร์หล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทร มหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
ขึ้นด้านบน