โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  15 มีนาคม 2567 14:47    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 29  


วันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ขึ้นด้านบน