โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาดีหนองไผ่เกมส์ ๒๕๖๒
  3 ธันวาคม 2562 11:28    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 846  


25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔ การจัดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาดีหนองไผ่เกมส์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน