โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  9 ธันวาคม 2562 09:51    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 960  


5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน