โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น"
  11 สิงหาคม 2563 09:57    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 772  


ขอแสดงความยินดีกับท่านผุ้อำนวยการ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2562
ขึ้นด้านบน