โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๓
  8 กันยายน 2563 15:20    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 236  


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๓ "ตุ้มฮัก ต้อมใจ สานสายใยเกษียณสำราญ เครือข่ายอีสาน ละเบ๋อ"เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมรวงพึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน