โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เข้าศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์
  5 พฤศจิกายน 2563 14:09    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 611  


๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เข้าศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์
ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน