โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ ๕ ต่อเนื่อง จาก กรมส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  19 ธันวาคม 2566 14:43    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 127  


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ ๕ ต่อเนื่อง จาก กรมส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอิระวดี โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน