โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การแข่งขันวงโปงลางและกิจกรรมมสัมมนานักประชาสัมพันธ์
  19 มีนาคม 2564 10:40    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 71  


วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันวงโปงลางและกิจกรรมมสัมมนานักประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสุวิชาญ ไชยโกมล
นายอำเภอ อำเภอพรรณานิคม เป็นประธาน จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ณ หอประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน