โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบ ๕๙ ปี
  5 กันยายน 2565 09:31    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 216  


วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบ ๕๙ ปี ๐๙.๐๐ น. ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะครู บุคลากร นักเรียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมาร์ทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และกล่าวพระบรมราโชบาย 12 ประการ ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน