โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
  15 มีนาคม 2567 14:36    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 45  


วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยผู้อำนวยการ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ กิจกรรมเสริมสร้างความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมการแสดงของหอนอน เกมส์สร้างสรรค์ความสามัคคี การจับฉลากของขวัญวันเด็ก การตอบคำถาม และการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน