โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
  3 ธันวาคม 2562 11:31    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 852  


26 พฤศจิกายน 2562 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ราย โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร
ขึ้นด้านบน