โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมค่าย "จุดประกายความคิด สร้างนักคณิตศาสตร์ 4.0"
  19 มีนาคม 2564 10:44    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 535  


วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่าย "จุดประกายความคิด สร้างนักคณิตศาสตร์ 4.0" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน