งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม วันลอยกระทง และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  19 ธันวาคม 2566 14:33    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 138  


วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม วันลอยกระทง และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยในงานมีการประกวดเทพบุตร/เทพธิดา ราชประชา กิจกรรมหรรษานันทนาการ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน