โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การรับมอบทุนการศึกษา จากนายแพทย์ วรวิทย์ เจริญพร
  15 มีนาคม 2567 15:01    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 22  


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำนวยการโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการรับมอบทุนการศึกษา จากนายแพทย์ วรวิทย์ เจริญพร มอบแก่นักเรียนตามวัตถุประสงค์คือ กลุ่มนักเรียนผลการเรียนดี และกลุ่มนักเรียนยากจน ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน