เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

การรับมอบทุนการศึกษา จากนายแพทย์ วรวิทย์ เจริญพร
  15 มีนาคม 2567 15:01    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 163  


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำนวยการโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการรับมอบทุนการศึกษา จากนายแพทย์ วรวิทย์ เจริญพร มอบแก่นักเรียนตามวัตถุประสงค์คือ กลุ่มนักเรียนผลการเรียนดี และกลุ่มนักเรียนยากจน ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน