โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ก.ย. 63  15/63 : ยินดีตอนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
9 ก.ย. 63  14/63 : ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศและเข็มสมาคม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
22 ส.ค. 63  13/63 : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
22 ส.ค. 63  12/63 : วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๕๗ ปี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
22 ส.ค. 63  11/63 : ผู้บริหาร ครู และบุคลากร "ร่วมยินดีกับครูใหม่"
11 ส.ค. 63  10/63 : รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" ประจำปีพ.ศ.2562
6 ส.ค. 63  9/63 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
6 ส.ค. 63  8/63 : พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 ส.ค. 63  7/63 : กิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
6 ส.ค. 63  6/63 : รับรายงานตัวนักเรียนเข้าโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
อัลบั้มภาพ

ดูทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.717 วินาที

ขึ้นด้านบน