งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พ.ค. 67  2/67 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 67  1/67 : แบบเสนอราคาอาหารสด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
19 ธ.ค. 66  11/66 : เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
6 พ.ย. 66  10/66 : แบบเสนอราคาอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
19 ต.ค. 66  9/66 : การซื้ออาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
7 ส.ค. 66  8/66 : ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
8 มิ.ย. 66  7/66 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเยี่ยม อันดับที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
29 พ.ค. 66  6/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 66  5/66 : ประกาศเรื่อง ขอให้เสนอราคาขายอาหารสด ภาคเรียนที่ 1/2566
16 พ.ค. 66  4/66 : ประกาศเรื่อง การซื้ออาหารสดและอาหารแห้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 1/2566

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.031 วินาที

ขึ้นด้านบน