กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 พ.ย. 62  21/62 : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
1 พ.ย. 62  20/62 : พิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
1 พ.ย. 62  19/62 : พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซน 2
1 พ.ย. 62  18/62 : สำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมุลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1 พ.ย. 62  17/62 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
1 พ.ย. 62  16/62 : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 พ.ย. 62  15/62 : การฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา
1 พ.ย. 62  14/62 : งานมุทิตาจิต สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
16 ก.ย. 62  13/62 : รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
12 ก.ย. 62  12/62 : การประชุมกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (พระธุาตุภูเพ็ก)

ข่าวประกาศทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.01 วินาที

ขึ้นด้านบน