เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ก.ค. 67  5/67 : รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร และประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
2 ก.ค. 67  4/67 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างสวมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย. 67  3/67 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างสวมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ค. 67  2/67 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 67  1/67 : แบบเสนอราคาอาหารสด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 รปค.53
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.025 วินาที

ขึ้นด้านบน