โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มี.ค. 63  4/63 : ประกาศเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6
16 มี.ค. 63  3/63 : ประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียน
12 มี.ค. 63  2/63 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ก.พ. 63  1/63 : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
19 ธ.ค. 62  33/62 : ๑๑๗ ปี ของดีเมืองพรรณานิคม และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
19 ธ.ค. 62  32/62 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
9 ธ.ค. 62  31/62 : วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3 ธ.ค. 62  30/62 : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
3 ธ.ค. 62  29/62 : การแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาดีหนองไผ่เกมส์ ๒๕๖๒
3 ธ.ค. 62  28/62 : ร่วมจัดทำผ้าป่ามหากุศลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบันไดทางขึ้นปราสาทพระธาตุภูเพ็ก

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.013 วินาที

ขึ้นด้านบน